Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Děti z Klubíku Mája se opět sešly s dětmi navštěvující Církevní mateřskou školu U Sv. Josefa ku příležitosti velikonočních svátků. Na Šedivé úterý bylo pro děti na KC připraveno spoustu aktivit: velikonoční dílna, opičí dráha, balanční pomůcky, velikonoční povídání s Tomášem Rádlem a také diskotéka. Nejvíce si však děti, které byly u nás na návštěvě, užily velký a slunný prostor komunitního centra a pingpongový stůl a kulečník. Několik starších chlapců se ihned chopilo ping pongových pálek a míčku a odehrála několik sad. Mezitím, skupinka menších dětí, která byla uchvácena kulečníkem, obklopila kulečník, neboť jej mnozí z nich viděli poprvé a nevěděli, jak se kulečník vůbec hraje. Bez povšimnutí nezůstal ani stolní fotbal. Ti, kteří nefandili u pingpongu, nezápasili s fotbálkem, ani se nesnažili zvednout tágo do patřičné výšky, sbíraly po patře velikonoční papírová vajíčka. Ta byla důmyslně ukrytá na pozdější hru, ale přestože děti nevěděly, že je o hodinu později budou hledat, tak byla téměř všechna odhalena.

Paní učitelky z Církevní MŠ si ihned zapamatovaly jména dětí z Klubíku Mája a zapojily se do činností. Po tom, co děti vybily svoji energii u řízených aktivit, opět načerpaly síly u svačiny a lektoři znovu vajíčka ukryli, byla dětem vysvětlena společná hra. Hra spočívala ve hledání vajíček, která měla vytvořit most pro slepičku a kohoutka, aby se znovu setkali, jelikož mezi nimi byla propast. Po kvalitním tréninku ve hledání schovaných předmětů, děti rychle našly dostatečný počet vajíček, která umožnila slepičce a kohoutkovi se zase setkat. I když se obě skupiny dětí z počátku vzdáleně okoukávaly, na závěrečné diskotéce tančily a běhaly všechny společně. Na diskotéce také padly poslední fyzické síly dětí. Po skončení programu se děti loudavě oblékly a vrátily se zpět do své školky nebo domovů.

Už pátá akce pro děti z Klubíku Mája a pozvanou mateřskou školu se opět vydařila. Děti odcházely spokojené a učitelky a lektorky zůstaly celé.

 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId455f5cc56c

Děti z Klubíku Mája se opět sešly s dětmi navštěvující Církevní mateřskou školu U Sv. Josefa ku příležitosti velikonočních svátků. Na Šedivé úterý bylo pro děti na KC připraveno spoustu aktivit: velikonoční dílna, opičí dráha, balanční pomůcky, velikonoční povídání s Tomášem Rádlem a také diskotéka. Nejvíce si však děti, které byly u nás na návštěvě, užily velký a slunný prostor komunitního centra a pingpongový stůl a kulečník. Několik starších chlapců se ihned chopilo ping pongových pálek a míčku a odehrála několik sad. Mezitím, skupinka menších dětí, která byla uchvácena kulečníkem, obklopila kulečník, neboť jej mnozí z nich viděli poprvé a nevěděli, jak se kulečník vůbec hraje. Bez povšimnutí nezůstal ani stolní fotbal. Ti, kteří nefandili u pingpongu, nezápasili s fotbálkem, ani se nesnažili zvednout tágo do patřičné výšky, sbíraly po patře velikonoční papírová vajíčka. Ta byla důmyslně ukrytá na pozdější hru, ale přestože děti nevěděly, že je o hodinu později budou hledat, tak byla téměř všechna odhalena.

Paní učitelky z Církevní MŠ si ihned zapamatovaly jména dětí z Klubíku Mája a zapojily se do činností. Po tom, co děti vybily svoji energii u řízených aktivit, opět načerpaly síly u svačiny a lektoři znovu vajíčka ukryli, byla dětem vysvětlena společná hra. Hra spočívala ve hledání vajíček, která měla vytvořit most pro slepičku a kohoutka, aby se znovu setkali, jelikož mezi nimi byla propast. Po kvalitním tréninku ve hledání schovaných předmětů, děti rychle našly dostatečný počet vajíček, která umožnila slepičce a kohoutkovi se zase setkat. I když se obě skupiny dětí z počátku vzdáleně okoukávaly, na závěrečné diskotéce tančily a běhaly všechny společně. Na diskotéce také padly poslední fyzické síly dětí. Po skončení programu se děti loudavě oblékly a vrátily se zpět do své školky nebo domovů.

Už pátá akce pro děti z Klubíku Mája a pozvanou mateřskou školu se opět vydařila. Děti odcházely spokojené a učitelky a lektorky zůstaly celé.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdd5527db656

Další z aktivit projektu „BOS – Bez obav spolu“ je práce s rodinou, která se odehrává v Rodičovském klubu. Rodičovský klub je volnočasový program pro rodiče s dětmi, které navštěvují program Klubík Mája. V rámci Rodičovského klubu mají účastníci možnost využít herní, pohybové, hudební, výtvarné a kreativní aktivity. Cílem této aktivity projektu je informovat rodiče, pomoci jim při výchově a péči o své děti a zvýšit zájem o jejich vzdělávání. Během Rodičovského klubu mají rodiče možnost využít kvalifikovaného poradenství v oblasti vzdělávání dětí a komunikace se dalšími institucemi a službami (vzdělávacími, sociálními…).

Obdobný program na Čtyráku probíhal již v minulosti a v minulém školním roce se přesunul do budovy Komunitního centra Máj. V sobotu 10.3. se uskutečnil další Rodičovský klub, ale tentokrát opět na Čtyráku. Rodiny zde měly prostor pro společnou hru ať už v tělocvičně či herně a tvořivá dílna zase rozvíjela vzájemnou spolupráci. Rodičovský klub byl také místem, kde se setkali rodiče dětí, které dochází do Klubíku Mája. Programu se zúčastnili také mladší i starší sourozenci, jenž se seznamovali s lektory projektu. Program byl zakončen krátkou mší.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId447df118c1

Další adaptační den strávil Klubík Mája se spolupracující Mateřskou školou Karla Štěcha, do níž bylo přijato několik dětí, které v loňském roce do Klubíku docházely. Čtvrtek 8.3. se tedy stal setkáním těchto dětí a jejich spolužáků s dětmi z Klubíku Mája a jejich lektory. Tento den se nesl v duchu karnevalu, a proto se zde během dopoledne mohl potkat Spider-man s princeznou, policista s pirátem, papoušek s kočičkou a spoustu dalších zajímavých masek. Během dopoledně měly děti možnost využít soutěže v tělocvičně, soutěže s puzzlemi a nechyběla ani tvořivá dílna. Během první návštěvy se děti velmi rychle spřátelily a společně si užívaly karnevalového veselí.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdd1c628bcc9

Děti se v předškolních klubech připravují na nástup do mateřských školek a do prvních tříd. V rámci přípravy probíhají i lekce logopedické prevence, předčtenářská a předmatematická gramotnost, děti procvičují grafomotoriku, učí se vzájemně vnímat sebe, druhého, přírodu, barvy, nálady. Chodí na procházky po okolí, pobývají na zahradě střediska, hrají si společně i individuálně, učí se nové básničky a písničky. Tvoří, malují, procvičují jemnou a hrubou motoriku různými způsoby od navlékání předmětů, šroubování, po jízdu na kole. Snažíme se dolaďovat u dětí potřebné dovednosti a prohlubovat znalosti. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdc7043e5fb4

Návštěvnost doučování se před Vánocemi trochu snížila, ale poctivci nechyběli. Čtení, psaní diktátů či procvičování násobilky, spolu s opakováním slovíček z anglického jazyka se přeci nemůže nikomu ztratit. Paní učitelky ve škole polevily a ubraly na domácích úkolech, tak bylo i více času na zábavnější typy pracovních listů jako je vybarvování obrázků podle výsledků či doplněného íčka.  A jak se vybarví políčko se slovem yellow, blue nebo red, to ví dnes každý třeťák.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId05863b3a80

Vánoční besídky v klubech proběhly za poslechu koled, vůně svíček a rozdávání dárků pod stromečkem.

Samozřejmě nechybělo napečené cukroví, na kterém se podíleli všichni, děti i rodiče. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdd264fa2ead

Rodičovské kluby proběhly na střediskách dle zájmu rodičů. Rodiče byli seznámeni s akcemi na měsíc prosinec, s plánovanou Mikulášskou besídkou s nadílkou, rodičovským klubem, návštěvou knihovny a vánoční besídkou. Samozřejmě proběhly konzultace o dětech. Vyprávění pověsti „O svatém Martinovi" jsme doplnili společnou výrobou koně. „Dušičky" a „Halloween" - to jsou podzimní tradice, které jsou dětem i rodičům známé. Proběhla i ukázka správného úchopu psacího náčiní a uvolňovací cviky s básničkou.

Práce s pohádkou O třech prasátkách s rekvizitami si společně užili rodiče na prosincovém rodičovském klubu. Povídali jsme si o tradicích a symbolech Vánoc v rodině při společném tvoření vánočního cukroví.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdea67fa17ca

Středeční knihovna pro předškoláky se nesla v duchu pohádky O třech prasátkách. Děti si poslechly pohádku z úst lektorky Radky, také stavěly domečky z kostek a podsedáků. A stejně jako prasátkům se dětem povedlo postavit tři různé bytelné domečky.  Došlo i na koulování a trefování se na sněhuláka. Po nácviku hodu na cíl si děti vyrobily za pomoci papírového tácku a lepidla svého sněhuláka s kloboukem a samozřejmě nechyběl nos z mrkve a uhlíky. Následovalo zopakování barev klobouků sněhuláků. V závěru lekce si děti složily puzzle vánočního stromečku a po knihovně si našly schované dárečky s drobnostmi. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId69435e87d4

Vánočně laděné vystoupení si děti z předškolních klubů připravily pro seniory v Diakonii Blanka. Zazněly básničky, písničky, koledy. Senioři v závěru vystoupení dostali i několik kvízových otázek. A pak již následovaly oblíbené společné aktivity na rozvoj motoriky rukou. Děti a senioři si povídali, společně navlékali korálky, šroubovali matice, přenášeli kleštěmi na cukr vlašské ořechy, hledali stejné vzory a proběhla spousta dalších společných aktivit. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId5a4de50380

Dalším předvánočním programem byla návštěva Prácheňského muzea. Dopoledne navštívily výstavu „U Sychrovských na půdě“, popovídaly si s čertíkem, prohlédly si loutky, zahrály si divadélko a na závěr si vyrobily drátkovaného anděla. Dopoledne navštívily muzeum předškolní děti a odpoledne školáci. Děti si domů odnesly anděly a každý byl originálem. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId624a9e433e

Předvánoční atmosféru jsme na začátku prosince s dětmi nasáli ve svíčkárně Rodas. Děti si vybraly svíčku ve tvaru anděla nebo stromečku. Obarvily a ozdobily si svíčky, také si obarvily čtyři malé plovoucí svíčky ve tvaru skořápek z vlašských ořechů. Na závěr si vykrojily glycerinové mýdlo. Veškeré výrobky si děti odnesly dárkově zabalené, aby s nimi mohly vánočně potěšit paní učitelky nebo rodiče. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId143a82caff

Mikulášskou besídku pro děti z předškolních klubů připravila NADĚJE ve spolupráci s dobrovolnickým centrem BONUM, kdy se tři dobrovolníci oblékli do kostýmů Mikuláše, čerta a anděla. Dramatické události dalších minut byly sice provázeny i ostychem a slzami, ale vše vždy dobře dopadlo a čert odcházel s prázdným pytlem.  Děti buď samy, s maminkami nebo s lektorkami předškolních klubů přednesly básničky nebo zazpívaly písničky. Velké díky patří organizaci Cherry Hills, Denver USA, která sponzorsky zajistila krásné mikulášské balíčky pro všechny zúčastněné děti.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdd63d229aea

Na listopadové besedě s paní logopedkou Mgr. Jarmilou Hrabákovou jsme si povídali s rodiči o vývoji řeči a slovní zásobě. Zajímal nás také postup při vyšetření, nácvik hlásek a logopedická prevence, spolupráce s rodinou, školou a SPC. Byl prostor pro otázky rodičů.  V dnešní moderní době, v čase počítačů, mobilů a tabletů, je nezbytné dětem hodně číst, tak na to nezapomínejme.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId7395a36271

V listopadu proběhla i stáž ve spolupracující organizaci Cheiron T v Táboře.  Lektorky se podívaly do předškolního klubu, porovnaly zkušenosti z práce s dětmi, prohlédly si pomůcky a předaly si dobrou praxi. Diskutovány byly problémy s úbytkem dětí v předškolních klubech v Písku i v Táboře, které mají asi stejný důvod, též zajímavá diskuze proběhla s matkou, asistentkou pedagoga.

V měsíci listopadu a prosinci proběhla i další cvičení předškoláků v Harmony klubu v Písku.  V pondělí se děti nadšeně srocují před tělocvičnou a netrpělivě očekávají příchod lektorky Aničky, která pro ně má vždy připravenou pestrou hodinu aktivit v tělocvičně. Děti si zkoušejí svoji hbitost na překážkové dráze, skáčou na bosu, na velké trampolíně, protahují se, cvičí prvky jógy a kalanetiky, nechybí ani švihadla, obruče a míče. A v neposlední řadě mají prostor pro taneční improvizace na hudbu a volný pohyb dle přání v tělocvičně. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIda3915051a5