Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Během prvních dvou měsíců se do programu Klubík Mája přihlásilo 14 dětí ve věku 3 - 5 let, které z různých důvodů nenavštěvují mateřskou školu. Jak se zdá, nejoblíbenějším dnem je pro děti čtvrtek. Může to být díky jeho rozsahu - letos byl přesunut čas Tvořivého kroužku s prvky Montessori a teď přímo navazuje na Klubík Mája. Pro děti to znamená, že mohou 3 a půl hodiny trávit čas s lektorkami, které pro ně vždy připravují zajímavý program. Věnují se aktivitám v tělocvičně, dozvídají se, jak funguje svět, učí se samostatnosti, mohou zpívat a tančit, nabrat síly u svačiny a nakonec si vždy odnesou nějaký hezký výrobek a rozvíjí se u Montessori pomůcek.

V sobotu 27. října připravili pracovníci projektu "BOS - Bez obav spolu" pro děti a jejich rodiče zábavné a hravé odpoledne nesoucí se v duchu Halloweenu. Děti přišly v kostýmech čarodějnic, kostlivců ale i dalších masek. Starší sourozenci a maminky se zapojily do programu v kuchyni, kde se pekly dýňové a řepové muffiny. Rodiče se během odpoledne dozvěděli více o tom, jak pečovat o zuby svých dětí přímo z úst dentální hygienistky. I děti se o svých zubech mohly více dozvědět během výtvarné činnosti na toto téma. Tatínkové využili volného prostoru k pingpongu. Na závěr mohly rodiny navštívit krátkou mši. Všichni společně pak odcházeli příjemně unavení po aktivně stráveném odpoledni.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId6ab2bdf572

Ve středu 24. října se na Komunitním centru Máj konalo setkání platformy předškolního vzdělávání, které probíhá v rámci projektu "BOS - Bez obav spolu". Na popud účastníků platformy bylo téma pátého setkání "Inkluze". Setkání se zúčastnili ředitelé mateřských i základních škol, pracovníci z OSPODu nebo také pracovníci z Pedagogicko-psychologické poradny. Společně diskutovali nad problémy, se kterými se každodenně setkávají a předávali si nápady a příklady praxe. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId56e3df5d3c

Po prázdninách, během kterých pracovníci Salesiánského střediska nezaháleli, se do Předškolního centra Klubík Mája přihlásilo hned 7 dětí. Během zápisu, jenž proběhl v rámci Rodičovského klubu, vyplnili rodiče nutnou administrativu. Také se dozvěděli informace o provozu školky, ale i povinnosti, které docházka do programu rodičům ukládá. První dny Klubíku Mája byly spíše seznamovací a adaptační. Většina dětí nenavštěvovala žádné podobné zařízení. Nižší počet dětí umožnil lektorům pozorovat schopnosti a dovednosti dětí, z čehož lze lépe směřovat individuální práci.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId8fde718948

Děti z Klubíku Mája, jejich rodiče a pracovníci Klubíku se na závěrečném rodičovském klubu sešli, aby oslavili konec školního roku. Krásné počasí a pohodovou atmosféru si na Čtyráku užívalo 11 rodin. 

V jednom koutku si děti vyráběly sluníčka, na trávníku zase soutěžila maminka se synem, kdo nejrychleji proběhne dráhu. Ve stínu pod stromy maminky řešily klíšťata a další nástrahy, které je mohou v letních měsících potkat. Některé děti se proměnily v netopýry a věšely se na železné tyče. Ti menší si pohráli s hračkami a ti nejmenší se předávali z náruče do náruče, aby se s přítomnými seznámili. K závěru klubu jsme zapálili oheň, který nejvíce zaujal chlapce. Kolem ohně se všichni sešli ať už se špekáčkem, rohlíkem nebo bez. Po jídle se mezi dětmi začala šířit nervozita. Dostanu pochvalu nebo ne? Nikdo ale domů s prázdnou ani se zklamáním neodcházel, naopak děti odcházely jako královny a králové. A to už jsme se loučili. Loučili jsme se s dětmi, které odchází do školky a přáli jsme hodně štěstí dětem, které nastupují do školy.

Projekt BOS - Bez obav spolu se nachází na konci druhého roku. Během druhého roku se do programu Klubík Mája přihlásilo 36 dětí. Téměř čtvrtina přihlášených dětí pocházela z většinových rodin a tři čtvrtiny byly tvořeny dětmi z romské komunity. V několika případech byly do Klubíku přijaty děti mladší 3 let. I letos se potvrdilo, že aktivity pro předškolní/předškolkové děti mají pro jejich účastníky velký význam. Aktivity nabízí dětem prostor pro učení základním znalostem, socializaci v dětském kolektivu, práci s vedením dospělého a fungování v řádu a v pravidelných rituálech. Tyto schopnosti a dovednosti děti využijí při nástupu do mateřské školy. Během školního roku odešlo 5 dětí do MŠ, dalších 9 nastupuje do MŠ od září a 1 dítě nastupuje do ZŠ.

 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId69059d7c91

Na konci školního roku jsme se 4 dětmi z Klubíku Mája vyrazili na dlouho očekávanou návštěvu do MŠ Karla Štěcha. Adaptačního dne se účastnily 4 děti. Kvůli letním teplotám děti v Klubíku pomalu ukončovaly docházku, takže jsme vyrazili v menším počtu. Díky tomu ale bylo možné lépe pozorovat, jak se děti z Klubíku zapojují do každodenních činností v MŠ. Jediná přítomná dívka z Klubíku zapadla mezi děti okamžitě, s nadšením se zapojila do řízené činnosti a komunikovala s paní učitelkou. Také děti z MŠ byly k lektorkám Klubíku velmi přátelské a otevřené. Chlapci z Klubíku se zpočátku drželi při sobě a spíše sledovali, co se děje a prozkoumávali prostor. Chtělo to ale jenom čas.

V době naší návštěvy se třída obvykle učí základy anglického jazyka. Jejich angličtina probíhá skrze písničky a říkanky s pohybem, což „klubíkové“ děti velmi baví. Po angličtině následovala chvilka volného hraní. Děti z MŠ ukazovaly návštěvníkům své oblíbené hračky a hry. Nejvíce jsme se ale těšili na hřiště. Než jsme vyšli ven, sama paní ředitelka nás provedla po budově školky. Děti si prohlédly další krásné třídy, ochutnaly školkový čaj a lektorky Klubíku načerpaly nové inspirace na výtvarné činnosti. Také jsme se dozvěděli, jak se daří dětem, které z Klubíku Mája do této školky nastoupily a osobně se s těmito dětmi po dlouhé době setkaly.

Čas velmi rychle utekl a maminky dětí z Klubíku už čekaly u vchodu. Paní učitelky byly velmi laskavé a připravily si pro návštěvníky drobný dárek. Rozhodně se s dětmi ale neloučí, neboť se od září budou společně potkávat v jejich školce.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId782b0a5af6

I v letošním roce se ve čtvrtek 17. 5. 2018 v Písku uskutečnila již 2. konference v rámci projektu BOS.

Zúčastnilo se jí 50 zájemců z řad pedagogů i veřejnosti. Program byl velmi zajímavý a nabitý informacemi o inkluzi v jednotlivých školách i institucích. (viz níže)

Všechny přednášky zaujaly, ale obecně nejzajímavější přednáška byla p. Davida Tišera – romisty, pedagoga a herce z Prahy. Pro nás většinu nepředstavitelný „boj“ se vzděláváním a dosažení vysokoškolského titulu.

Těšíme se na další konferenci, která se tentokrát uskuteční v Českých Budějovicích na jaře 2019.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId4f47ee0676

Děti z Klubíku Mája se opět sešly s dětmi navštěvující Církevní mateřskou školu U Sv. Josefa ku příležitosti velikonočních svátků. Na Šedivé úterý bylo pro děti na KC připraveno spoustu aktivit: velikonoční dílna, opičí dráha, balanční pomůcky, velikonoční povídání s Tomášem Rádlem a také diskotéka. Nejvíce si však děti, které byly u nás na návštěvě, užily velký a slunný prostor komunitního centra a pingpongový stůl a kulečník. Několik starších chlapců se ihned chopilo ping pongových pálek a míčku a odehrála několik sad. Mezitím, skupinka menších dětí, která byla uchvácena kulečníkem, obklopila kulečník, neboť jej mnozí z nich viděli poprvé a nevěděli, jak se kulečník vůbec hraje. Bez povšimnutí nezůstal ani stolní fotbal. Ti, kteří nefandili u pingpongu, nezápasili s fotbálkem, ani se nesnažili zvednout tágo do patřičné výšky, sbíraly po patře velikonoční papírová vajíčka. Ta byla důmyslně ukrytá na pozdější hru, ale přestože děti nevěděly, že je o hodinu později budou hledat, tak byla téměř všechna odhalena.

Paní učitelky z Církevní MŠ si ihned zapamatovaly jména dětí z Klubíku Mája a zapojily se do činností. Po tom, co děti vybily svoji energii u řízených aktivit, opět načerpaly síly u svačiny a lektoři znovu vajíčka ukryli, byla dětem vysvětlena společná hra. Hra spočívala ve hledání vajíček, která měla vytvořit most pro slepičku a kohoutka, aby se znovu setkali, jelikož mezi nimi byla propast. Po kvalitním tréninku ve hledání schovaných předmětů, děti rychle našly dostatečný počet vajíček, která umožnila slepičce a kohoutkovi se zase setkat. I když se obě skupiny dětí z počátku vzdáleně okoukávaly, na závěrečné diskotéce tančily a běhaly všechny společně. Na diskotéce také padly poslední fyzické síly dětí. Po skončení programu se děti loudavě oblékly a vrátily se zpět do své školky nebo domovů.

Už pátá akce pro děti z Klubíku Mája a pozvanou mateřskou školu se opět vydařila. Děti odcházely spokojené a učitelky a lektorky zůstaly celé.

 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId455f5cc56c

Děti z Klubíku Mája se opět sešly s dětmi navštěvující Církevní mateřskou školu U Sv. Josefa ku příležitosti velikonočních svátků. Na Šedivé úterý bylo pro děti na KC připraveno spoustu aktivit: velikonoční dílna, opičí dráha, balanční pomůcky, velikonoční povídání s Tomášem Rádlem a také diskotéka. Nejvíce si však děti, které byly u nás na návštěvě, užily velký a slunný prostor komunitního centra a pingpongový stůl a kulečník. Několik starších chlapců se ihned chopilo ping pongových pálek a míčku a odehrála několik sad. Mezitím, skupinka menších dětí, která byla uchvácena kulečníkem, obklopila kulečník, neboť jej mnozí z nich viděli poprvé a nevěděli, jak se kulečník vůbec hraje. Bez povšimnutí nezůstal ani stolní fotbal. Ti, kteří nefandili u pingpongu, nezápasili s fotbálkem, ani se nesnažili zvednout tágo do patřičné výšky, sbíraly po patře velikonoční papírová vajíčka. Ta byla důmyslně ukrytá na pozdější hru, ale přestože děti nevěděly, že je o hodinu později budou hledat, tak byla téměř všechna odhalena.

Paní učitelky z Církevní MŠ si ihned zapamatovaly jména dětí z Klubíku Mája a zapojily se do činností. Po tom, co děti vybily svoji energii u řízených aktivit, opět načerpaly síly u svačiny a lektoři znovu vajíčka ukryli, byla dětem vysvětlena společná hra. Hra spočívala ve hledání vajíček, která měla vytvořit most pro slepičku a kohoutka, aby se znovu setkali, jelikož mezi nimi byla propast. Po kvalitním tréninku ve hledání schovaných předmětů, děti rychle našly dostatečný počet vajíček, která umožnila slepičce a kohoutkovi se zase setkat. I když se obě skupiny dětí z počátku vzdáleně okoukávaly, na závěrečné diskotéce tančily a běhaly všechny společně. Na diskotéce také padly poslední fyzické síly dětí. Po skončení programu se děti loudavě oblékly a vrátily se zpět do své školky nebo domovů.

Už pátá akce pro děti z Klubíku Mája a pozvanou mateřskou školu se opět vydařila. Děti odcházely spokojené a učitelky a lektorky zůstaly celé.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdd5527db656

Další z aktivit projektu „BOS – Bez obav spolu“ je práce s rodinou, která se odehrává v Rodičovském klubu. Rodičovský klub je volnočasový program pro rodiče s dětmi, které navštěvují program Klubík Mája. V rámci Rodičovského klubu mají účastníci možnost využít herní, pohybové, hudební, výtvarné a kreativní aktivity. Cílem této aktivity projektu je informovat rodiče, pomoci jim při výchově a péči o své děti a zvýšit zájem o jejich vzdělávání. Během Rodičovského klubu mají rodiče možnost využít kvalifikovaného poradenství v oblasti vzdělávání dětí a komunikace se dalšími institucemi a službami (vzdělávacími, sociálními…).

Obdobný program na Čtyráku probíhal již v minulosti a v minulém školním roce se přesunul do budovy Komunitního centra Máj. V sobotu 10.3. se uskutečnil další Rodičovský klub, ale tentokrát opět na Čtyráku. Rodiny zde měly prostor pro společnou hru ať už v tělocvičně či herně a tvořivá dílna zase rozvíjela vzájemnou spolupráci. Rodičovský klub byl také místem, kde se setkali rodiče dětí, které dochází do Klubíku Mája. Programu se zúčastnili také mladší i starší sourozenci, jenž se seznamovali s lektory projektu. Program byl zakončen krátkou mší.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId447df118c1

Další adaptační den strávil Klubík Mája se spolupracující Mateřskou školou Karla Štěcha, do níž bylo přijato několik dětí, které v loňském roce do Klubíku docházely. Čtvrtek 8.3. se tedy stal setkáním těchto dětí a jejich spolužáků s dětmi z Klubíku Mája a jejich lektory. Tento den se nesl v duchu karnevalu, a proto se zde během dopoledne mohl potkat Spider-man s princeznou, policista s pirátem, papoušek s kočičkou a spoustu dalších zajímavých masek. Během dopoledně měly děti možnost využít soutěže v tělocvičně, soutěže s puzzlemi a nechyběla ani tvořivá dílna. Během první návštěvy se děti velmi rychle spřátelily a společně si užívaly karnevalového veselí.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdd1c628bcc9

Děti se v předškolních klubech připravují na nástup do mateřských školek a do prvních tříd. V rámci přípravy probíhají i lekce logopedické prevence, předčtenářská a předmatematická gramotnost, děti procvičují grafomotoriku, učí se vzájemně vnímat sebe, druhého, přírodu, barvy, nálady. Chodí na procházky po okolí, pobývají na zahradě střediska, hrají si společně i individuálně, učí se nové básničky a písničky. Tvoří, malují, procvičují jemnou a hrubou motoriku různými způsoby od navlékání předmětů, šroubování, po jízdu na kole. Snažíme se dolaďovat u dětí potřebné dovednosti a prohlubovat znalosti. 

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeIdc7043e5fb4

Návštěvnost doučování se před Vánocemi trochu snížila, ale poctivci nechyběli. Čtení, psaní diktátů či procvičování násobilky, spolu s opakováním slovíček z anglického jazyka se přeci nemůže nikomu ztratit. Paní učitelky ve škole polevily a ubraly na domácích úkolech, tak bylo i více času na zábavnější typy pracovních listů jako je vybarvování obrázků podle výsledků či doplněného íčka.  A jak se vybarví políčko se slovem yellow, blue nebo red, to ví dnes každý třeťák.

View the embedded image gallery online at:
http://bos.zvas.cz/foto-zpravicky#sigFreeId05863b3a80