Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Mezi aktivity projektu, do kterého je od poloviny roku 2016 zapojeno i Salesiánské středisko mládeže z Českých Budějovic, patří spolupráce s MŠ a ZŠ (především s přípravnými třídami). Zde se propojuje praxe Salesiánského střediska mládeže s letitou praxí pedagogů z dalších institucí. „Naši lektoři jsou vřele přijímáni na stáže do MŠ, kde mají možnost získat dobrou praxi a inspiraci, jak pracovat s dětmi,“ přibližuje spolupráci Miroslava Bendová, koordinátorka aktivit. „Školkám a přípravným třídám nabízíme za odměnu a v současné době už i realizujeme adaptační dny v budově Komunitního centra na sídlišti Máj.“

Smyslem těchto adaptačních dnů je, aby se děti i pedagogové potkali v jednom programu a získali pozitivní zkušenost ze společně stráveného času. Koncem února (24. 2. 2017) proběhl adaptační den, který pracovníci Předškolního centra pojali formou Karnevalu. Tohoto programu se zúčastnily děti z předškolního centra „Mája“ a dvě přípravné třídy ze ZŠ Máj. Děti si společně užily báječné dopoledne plné her, soutěží, tance a loutkového divadla Víti Marčíka ml., podle pedagogů se již brzy opět setkají znovu v budově Komunitního centra a prožijí další společný den.