Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

První konference (ze tří naplánovaných v projektu) se uskutečnila v Táboře v hotelu Dvořák ve čtvrtek 8. června 2017. Už od 9. hodin se začali sjíždět hosté, účastníci a přednášející.

Desátou hodinou byla konference zahájena ředitelem ZVaS Miroslavem Pikhartem.

Následovalo představení partnerů s finanční účastí –  Cheiron představil Roman Varga, Naději Písek představila Petra Martíšková a Salesiánské středisko mládeže Martina Dobosiová.

Následovala prezentace Vladimíra Foista - experta pro inkluzivní vzdělávání Úřadu vlády ČR. Téma „Inkluze v praxi (zkušenosti nejen s romskými dětmi)“

Dalším vstup – „Inkluze a jak s ní? Problematika MŠ?“ měl přednášet Jaroslav Faltýn -ředitel odboru předškolního, základního, uměleckého a speciálního vzdělávání z MŠMT, který se omluvil, ale zdařile ho zastoupily jeho kolegyně Jana Vinterová a Jana Horáčková.

Po obědě přednášející Jana Hrdličková - kurátorka a Petr Kundrát- vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Tábor seznámili účastníky konference s prezentací na téma „Škola + sociální odbor = spolupracující partneři“.

Toto téma vyvolalo zvláště bouřlivou diskusi, na kterou navázala Monika Pýchová z Pedagogicko psychologické poradny Č. Budějovice s tématem „Jak mít spokojenou třídu?“ I toto téma vedlo k zamyšlení a k spoustě dotazů. Poslední prezentací Lenky Řehákové z Cheironu „Proč nechodí romské děti do MŠ?“ byla konference zakončena.

Účastníci se rozcházeli s novými poznatky a již na konci konference jsme slyšeli velmi příznivé ohlasy. Už se těšíme na konferenci v Písku na jaře 2018.