Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

I v letošním roce se ve čtvrtek 17. 5. 2018 v Písku uskutečnila již 2. konference v rámci projektu BOS.

Zúčastnilo se jí 50 zájemců z řad pedagogů i veřejnosti. Program byl velmi zajímavý a nabitý informacemi o inkluzi v jednotlivých školách i institucích. (viz níže)

Všechny přednášky zaujaly, ale obecně nejzajímavější přednáška byla p. Davida Tišera – romisty, pedagoga a herce z Prahy. Pro nás většinu nepředstavitelný „boj“ se vzděláváním a dosažení vysokoškolského titulu.

Těšíme se na další konferenci, která se tentokrát uskuteční v Českých Budějovicích na jaře 2019.