Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

klubik maja startujeV polovině září otevřelo Salesiánské středisko mládeže rozšířený program "předškoláci", pod novým názvem předškolního klubíku „Mája“.  Na nově připravené prostory se přišly podívat nejen děti,  ale i maminky. Zatímco děti si při první hodině zkoušely hračky v herně, maminky bedlivě naslouchaly, co bude potřeba. „Společně jsme dali dohromady pravidla klubíku, rozdělili jsme děti podle věku do dvou skupin a dohodli se, v jaké dny budou skupinky chodit. Maminky živě diskutovaly a došlo dokonce i na hlasování. Výsledkem hlasování je toto: Předškoláci (děti 3-6 let)  budou chodit do klubíku 5x týdně vždy od 10 – 12 hod.“ říká vedoucí předškolního klubíku „Mája“ Miroslava Bendová. Dále maminky souhlasily s tím, že se 2x měsíčně společně se svými dětmi zúčastní speciálního programu, který podporuje celou rodinu k úspěšnému vstupu dítěte do školního vzdělávacího systému. „Maminky jsme informovali i o Tvořivém kroužku, kam mohou taktéž posílat své děti. Načež si děti vybarvily první omalovánky (co jiného než včelku Máju),“ dodává Miroslava Bendová. První setkání děti ukončily proběhnutím se v tělocvičně a už se těší na další hodiny v klubíku „Mája“.

Předškolní centrum – klubík „Mája“ je otevřeno každý všední den od 10:00 – 12:00 hod. pro děti ve věku 3 – 6 let ze spádové oblasti sídliště Máj.  V prostorách Komunitního centra na Máji má k dispozici hernu, dílnu, tělocvičnu a hřiště, kde děti organizovaně tráví volný čas.

V rámci činností klubíku děti rozvíjí své dovednosti a učí se novým věcem. Aktivity podporují prosociální chování a emoční inteligenci. Děti se učí udržet pozornost a respektovat autority. Děti, které projdou předškolním centrem mají lepší předpoklady pro úspěšný vstup do školního procesu.  S činností předškolního centra souvisí další dva programy, a to Rodinný klub a Tvořivý kroužek. Ty prohlubují činnost centra a kladou důraz na práci s rodiči dětí, které dochází do klubíku „Mája“.

zdroj: http://www.sasmcb.cz/aktuality/klubik-maja-startuje/