Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Každý z finančních partnerů projektu bude provozovat neformální nízkoprahové centrum předškolního vzdělávání pro děti ve věku od tří let, kde se budou děti z jiného sociálně kulturního prostředí a ohrožené školním neúspěchem připravovat pro začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu.