Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Doučování žáků škol s maximální snahou o individuální přístup. Tematické programy pro rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků. Zážitkové vzdělávání pro třídy ZŠ. Školní kroužky podporující rozvoj gramotností.