Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole, podpora odborných pracovníků ve školách - školní psycholog, školní speciální pedagog a sociální pedagog.