Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Semináře a kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Podpora vzájemné spolupráce pracovníků, pomoc lektorů pedagogům při zvládání problematiky inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání učitelů v oblasti specifik vzdělávání romských dětí.