Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Podpora učitele při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. Pomoc v překonávání bariér mezi školou a rodinou. Podpora žáka při přípravě na výuku, pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.