Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Rodičovské kluby (ZŠ), besedy, workshopy. Podpora rodičů formou osobní asistence při jednání se vzdělávacími, sociálními či zdravotními institucemi.