Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Rodičovské kluby (MŠ), besedy, workshopy, adaptačních dny v mateřských školách. Vytváření lokální koncepce předškolního vzdělávání v jednotlivých městech se zaměřením na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.